Διαφορές ανάμεσα στην αναθεώρηση του/της 07:58, 2 Μάρτιος 2021, που δημιουργήθηκε από τον/την parajh7, και την αναθεώρηση του/της 11:59, 8 Αύγουστος 2020
Σημείωση: το κείμενο με κόκκινο έχει διαγραφεί από την προηγούμενη αναθεώρηση, το κείμενο με πράσινο έχει προστεθεί σε αυτή την αναθεώρηση και το κείμενο με γκρι δεν έχει αλλαχθεί
Διαφορές στην καταχώρηση: Κατασκευαστής
NVIDIA-Corporation
Διαφορές στην καταχώρηση: Όνομα του μοντέλου
NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet (rev a2)
Διαφορές στην καταχώρηση: Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής
Gigabyte Technology Co., Ltd MCP61 Ethernet
ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board
Διαφορές στην καταχώρηση: Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος
10de:03ef
Διαφορές στην καταχώρηση: Έτος εμπορικής κυκλοφορίας
not-specified
Διαφορές στην καταχώρηση: Διεπαφή
not-specified
Διαφορές στην καταχώρηση: Διανομή GNU/Linux που χρησιμοποιήθηκε για την δοκιμή
parabola , debian_10
Διαφορές στην καταχώρηση: Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα
5.2.2-gnu-1, 4.19.0-9-amd64
Διαφορές στην καταχώρηση: Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
yes
Διαφορές στην καταχώρηση: Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν
forcedeth
Διαφορές στην καταχώρηση: Περιγραφή
[p]dmesg[/p]
[code][ 1.770796] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
[ 2.324526] forcedeth 0000:00:07.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:1a:4d:83:f2:3d
[ 2.324529] forcedeth 0000:00:07.0: highdma pwrctl mgmt lnktim msi desc-v3
[ 20.814573] forcedeth 0000:00:07.0 eth6: renamed from eth0[/code]
[p]lspci -vvnnk[/p]
[code]00:07.0 Bridge [0680]: NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet [10de:03ef] (rev a2)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd MCP61 Ethernet [1458:e000]
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0 (250ns min, 5000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 24
NUMA node: 0
Region 0: Memory at f5006000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 1: I/O ports at cc00 [size=8]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable+ DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable+ 64bit+
Address: 00000000fee01004 Data: 4025
Masking: 000000fe Pending: 00000000
Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
Kernel driver in use: forcedeth
Kernel modules: forcedeth[/code]
[code]00:07.0 Bridge [0680]: NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet [10de:03ef] (rev a2)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd MCP61 Ethernet [1458:e000]
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0 (250ns min, 5000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 21
NUMA node: 0
Region 0: Memory at f5006000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 1: I/O ports at cc00 [size=8]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable+ 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Masking: 00000000 Pending: 00000000
Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
Kernel driver in use: forcedeth
Kernel modules: forcedeth[/code]
[code]00:07.0 Bridge [0680]: NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet [10de:03ef] (rev a2)
Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board [1849:03ef]
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0 (250ns min, 5000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 21
NUMA node: 0
Region 0: Memory at fbffd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 1: I/O ports at e480 [size=8]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable+ 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Masking: 00000000 Pending: 00000000
Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
Kernel driver in use: forcedeth
Kernel modules: forcedeth[/code]
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information