Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων AuthenTec AES2501 Fingerprint Sensor
Μοντέλο: AuthenTec AES2501 Fingerprint Sensor(Κωδικός id του μοντέλου: 217)
Κατασκευαστής:
AuthenTec, Inc.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
08ff:2580
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 4.0 Taranis
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
2.6.32-30-generic
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
aes2501
Περιγραφή:
It works. Tested with fprint-demo

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information