Συσκευές ανάγνωσης καρτών sd R5U880
Μοντέλο: R5U880(Κωδικός id του μοντέλου: 2301)
Κατασκευαστής:
Ricoh Co., Ltd
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
05ca:1880
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2011
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
5.15.41-gnu-1-lts
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
usb-storage
Περιγραφή:

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information