Διαδικτυακές κάμερες HP , Inc
Μοντέλο: HP , Inc(Κωδικός id του μοντέλου: 2173)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
HP F2.0

HP HD-3100
Κατασκευαστής:
Hewlett Packard
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
03f0:8e07
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 8.0 Flidas
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
4.4.0-184-generic
4.15.0-106-generic
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
Περιγραφή:
Works out of the box. Tested with Cheese. Photo option and video works. It also works on Trisquel 9.0 as well.

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information